A. Pengantar

Al-Ghazali  dan Ibnu Taimiyyah merupakan mujaddid  besar pada  jamannya.  Sejarah  telah  mencatat  disamping   sebagai pemikir  besar keduanya, juga melaksanakan jihad  tidak  hanya fikir,  tetapi  juga  melaksanakan  jihad  fisik  dengan  ikut melawan  serangan  dari kalangan kafirin yang  pada  saat  itu mengancam keberadaan masyarakat Islam.

Al-Ghazali  pada zamanya dikenal dengan Hujjatul  Islam, yang  memberikan  pembelaan dengan dalil  yang  kuat  terhadap serangan-serangan pemikiran untuk merendahkan Islam. Kemampuan yang  cemerlang untuk menguraikan dan menyusun dalil  (hujjah) yang sangat tajam dan jitu menjadikan Ghazali menjadi  ilmuwan yang terkemuka.[1]

Mau belajar lebih jauh klik

http://www.4shared.com/document/0ckadhjS/PEMIKIRAN_KEKHILAFAHAN_AL-gHAZ.html

dan klik

http://www.4shared.com/document/u7LyioFD/LATAR_BELAKANG_GHAZALI_DAN_TAI.html